briqada

briqada
<fr.>
1. Bir neçə polkdan, batalyon, ya batareyadan ibarət qoşun birləşməsi. Tank briqadası. – . . Kazak briqadası İran hökumətinin ümidlərini boşa çıxardı. M. S. O.. // Birtipli hərbi gəmilər birləşməsi. Torpeda gəmiləri briqadası.
2. Dəmir yolunda qatara xidmət edən işçilər heyəti. Qatar briqadası.
3. Zavodda, müəssisədə və s. -də müəyyən sahəyə aid olan istehsal tapşırıqlarını yerinə yetirən kollektiv, işçilər dəstəsi. Çilingərlər briqadası. – Salman kişi axşam tikintiyə qayıdanda briqada üzvlərini orada gördü. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kumpleks — <lat. complexus – əlaqə> Bir vəhdət təşkil edən şeylərin və ya hadisələrin məcmusu. Mingəçevir su qovşağı kompleksi. Kompleks briqada – müxtəlif ixtisaslı fəhlələrdən ibarət istehsalat briqadası. Tikintidə işləyən kompleks briqada. Kompleks …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • briqadir — <alm.> 1. Briqada rəhbəri, başçı (bax briqada 3 cü mənada). Ferma briqadiri. 2. tar. Rusiyada XVIII əsrdə polkovnik ilə general arasında hərbi rütbə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taxda — (Balakən, Cəbrayıl, Göyçay, Qarakilsə, Qazax, Laçın, Ordubad, Şəki, Şuşa) 1. əkin sahəsində zolaq, əkin sahəsinin bərabər hissələri (Balakən, Göyçay, Qarakilsə, Ordubad, Şəki, Şuşa). – Bizim briqada bu gün iki taxda tütün şitili basdırdı… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • istismarçı — is. 1. Başqasının zəhmətini, məhsulunu mənimsəyən, özgəsini istismar edən. // Sif. mənasında. İstismarçı siniflər. İstismarçı cəmiyyət. – «Əkinçi» istismarçı və tüfeyli təbəqələri kəskin tənqid etməkdən çəkinmirdi. M. İ.. 2. xüs. Neft quyuları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlətmək — f. 1. Möhkəm etmək, davamlı hala salmaq; bərkitmək. Düyünü möhkəmlətmək. Vinti burub möhkəmlətmək. – <Kamran:> Qırılan zəncirləri bir də möhkəmlətmək olmaz. H. N.. 2. Müdafiə qüvvəsini artırmaq; alınmaz, keçilməz, möhkəm hala gətirmək;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • polk — is. <rus.> Adətən diviziya, ya briqada tərkibinə daxil olan müstəqil qoşun vahidi. Qvardiya polku. Polk komandiri. Tank polku. – Firidunu polk qərargahının qarşısında saxlamışdılar. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qabaq — 1. is. 1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu. Qabaq tağı şamama verməz. (Ata. sözü). 2. məc. dan. Dadsız, tamsız qovun, qarpız və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sanitar — is. <lat. zanitas – sağlamlıq> Müalicə müəssisələrində xəstələrə və yaralılara xidmət edən, həmçinin binanın təmizliyinə baxan kiçik tibb xidmətçisi. Dülgərlər otaqlardan çıxar çıxmaz sanitar texniki briqada işə başlayır. M. C.. // Yaralıya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tikinti — is. 1. Bina, tikili. Möhtəşəm tikintilər; Qurulur ölkəmizdə. M. S.. 2. Tikmə, inşaat. Nümayəndə heyəti əvvəlcə tikinti işləri ilə maraqlandı. Ə. Vəl.. 3. Tikinti işi aparılan yer, inşaat meydançası. Salman kişi axşam tikintiyə qayıdanda briqada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərəzi — is. <fars. tərazu> Ağırlığı çəkib müəyyənləşdirmək üçün cihaz. Tərəzi başında duran kolxozçu tez tez pambıq kisələrini çəkir, rəqəmləri ucadan deyir, briqada başçısı da dəftərçəsinə qeyd edirdi. T. Ş. S.. ◊ Tərəziyə vurmaq – çəkmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”